Barker, Justin L. 2018. “The #MeToo Movement and Ovid’s Philomela.” Radical Teacher 110(1): 65–67. http://radicalteacher.library.pitt.edu/ojs/index.php/radicalteacher/article/view/447 (March 20, 2018)

Frechette, Julie. 2018. “Breaking the Barriers of Sexual Harassment in Corporate Media: How Feminist Media Literacy and Social Media Campaigns Expose and Confront Social Inequalities and Injustice.” In International Critical Media Literacy Conference, https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/criticalmedialiteracy/2018/2018/29 (March 20, 2018).

Hill, Amanda, and Emma Bratt. 2018. “‘Jag Vill Inte Att Du Tafsar På Mig’ : En Kvalitativ Innehållsanalys Av Instagram-Inlägg Från #MeToo Och #IHave.” http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1181601&dswid=8830 (March 20, 2018).

Hudson, Deborah, Lawyer Turnpenney, and Milne Llp. 2018. “Workplace Harassment After #MeToo.” http://irc.queensu.ca/sites/default/files/articles/workplace-harassment-after-metoo.pdf (March 20, 2018).

Kim, Hyeji, and Hyeji. 2017. “History’s ‘Me Too’ Movement: Recognizing the Political Agency of Korean Comfort Women.” https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/81635 (March 20, 2018).

Krook, Mona Lena. 2018. “Westminster Too: On Sexual Harassment in British Politics.” The Political Quarterly 89(1): 65–72. http://doi.wiley.com/10.1111/1467-923X.12458 (March 17, 2018).

Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2018). #MeToo and the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism. European Journal of Women’s Studies, 25(2), 236–246. doi:10.1177/1350506818765318

Svärd, Clara. 2017. “Två Korta Ord: Me too” En Studie Över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen.” Gothenburg University. https://expo.jmg.gu.se/wp-content/uploads/1027.pdf (March 5, 2018).

Wahl, Anna,  Michael Bjerkhagen, Maria Eka Kurt Eriksson, Carin Khakee 2018.  Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring: Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018.  http://www.symf.se/media/1627/rapport_ett_tillfalle_att_ta_vara_pa_webb.pdf (September 10, 2018)

Zarkov, Dubravka, and Kathy Davis. 2018. “Ambiguities and Dilemmas around #MeToo: #ForHow Long and #WhereTo?” European Journal of Women’s Studies 25(1): 3–9. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506817749436 (March 20, 2018).