2023-02-16 Maktordningar och motstånd, book seminar at Södertörn University

2022-10-08 Lärdomar av #metoo – Betydelsen av feministiska infrastrukturer. Panel på G22, The 5th national conference for gender studies in Sweden, 26-28 October 2022, Karlstad.

2020-12-04 #MeToo research in Sweden, Symposium at Stockholm University, Stockholm Sweden (postponed from spring to fall due to covid-19) 

2019-06-09 Materializing activism, one day workshop at ECSCW 2019, June 9 in Salzburg, Austria.

2019-09-11 #MeToo research seminar, Södertörn University, Stockholm Sweden

2019-10-07 #Metoo: Development, consequences, strategies: Panel discussion at G19 Rethinking Knowledge Regimes, conference for gender studies, Gothenburg Sweden Oct 7-9.