Betydelsen av feministiska infrastrukturer 

Panel på G22 i Karlstad 27 oktober 15.30-17.00

Chair: Hillevi Ganetz

Syftet med denna panel är att presentera och diskutera forskning om #metoo, främst i Sverige, ur ett tvärdisciplinärt perspektiv. Panelen samlar forskare från olika discipliner som data- och systemvetenskap, genusvetenskap, juridik, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, och statsvetenskap för att belysa hur #metoo-aktivismen i Sverige beskrivits och organiserats, samt vilka konsekvenser aktivismen haft för olika områden. Särskilt kommer frågan om betydelsen av feministiska infrastrukturer diskuteras.

Tystnadskulturer och scenkonst: Att förstå och analysera sexuella trakasserier inom arbetslivet 

Ann Werner, Södertörns högskola.

#metoo och sexuella trakasserier bland svenska journalister: förklaringar, konsekvenser och strategier

Malin Sveningson, Göteborgs universitet.

#metoo, byggbranschen och gröna näringar

Hillevi Ganetz, Stockholms universitet.

Feministiska infrastrukturer

Karin Hansson, Södertörns högskola.